Extra info in verband met inschrijving

Ouders die afgelopen zondag (16/10) het lidgeld niet betaald hebben tijdens het inschrijfmoment, willen we vragen om het lidgeld (€ 20 per kind) te storten op het rekeningnummer van Chiro Zolder (BE11 7351 4609 7748 – BIC KREDBEBB) met vermelding van de na(a)m(en) van je kind(eren) en de afdeling(en).We nemen vanaf heden geen cash geld meer aan.

En zoals reeds aangekondigd, voeren we vanaf dit jaar een ledenstop in. Vanaf zondag 6 november kunnen er geen kinderen meer opstarten. Spijtig want we willen iedereen de kans bieden om lid te worden van Chiro Zolder maar we vinden het ook belangrijk dat we kwaliteit kunnen blijven garanderen. En onze afdelingen worden (te) groot …