Start werkjaar 2018-2019

Chiro Zolder is de laatste jaren flink gegroeid.

Dit is uiteraard heel leuk

en is voor de leiding een bevestiging dat ze goed bezig zijn.

Maar … Chiro Zolder kan niet blijven groeien.

Op verschillende vlakken spelen de grote afdelingen ons parten.

Kwaliteit primeert nog steeds voor ons!

Daarom zal de opstart van nieuwe leden er dit jaar iets anders uitzien:

STAP 1 – Inschrijven

 

  • Leden, die afgelopen werkjaar (2017-2018) het gehele jaar naar de Chiro zijn gekomen (en ev. zijn mee geweest op bivak), blijven ingeschreven en staan reeds op de ledenlijst.

 

  • Nieuwe leden moeten zich inschrijven.
    • Broertjes en/of zusjes van bestaande leden krijgen voorrang. Zij kunnen vanaf nu al ingeschreven worden! Stuur een mailtje naar diesel.elke@skynet.be met de naam en geboortedatum (incl welk leerjaar) en dan worden ze alvast toegevoegd op de ledenlijst.
    • Andere kinderen kunnen zich inschrijven op de Startdag, op zondag 16 september, van 13.30 tot 13.45 aan de Jogem.

 

Om de kwaliteit van het groepsproces en de groepsdynamiek in de afdeling te garanderen worden er dit jaar maxima gezet op de toegelaten aantallen van de afdelingen. Dat wil zeggen dat er een beperkt aantal nieuwe leden per afdeling kunnen opstarten. Eens deze maxima bereikt zijn, zal er een wachtlijst worden opgestart. We hopen echter dat het zover niet hoeft te komen.

 

STAP 2 – Regelmatige aanwezigheid

 

Bovenstaande inschrijving is nog niet bindend!!

Kinderen kunnen gedurende  6 opeenvolgende zondagen proberen of ze het leuk vinden en willen blijven (van 16 september tem 28 oktober). Tijdens deze periode vragen we aan ALLE leden (ook de bestaande leden) om minstens 3 zondagen aanwezig te zijn. Kinderen die minder aanwezig zijn tijdens deze periode worden van de ledenlijst verwijderd.

 

STAP 3 – Lidgeld betalen (= definitieve inschrijving)

 

De inschrijving van alle leden (dus zowel voor bestaande leden als voor nieuwe leden) is definitief wanneer het lidgeld is betaald. Dit kan tijdens het infomoment op zondag 28 oktober, na de Chiro. Het lidgeld voor dit werkjaar bedraagt € 20 en kan dan ter plaatse betaald worden. Nadien kan er enkel nog via overschrijving betaald worden. We vragen om de betaling van het lidgeld voor 30 november in orde te brengen. Omwille van (zeer) laattijdige betalingen de afgelopen jaren, zijn we genoodzaakt om er, vanaf 1 dec, € 10 bij te tellen.

 

Uiteraard is iedereen welkom bij Chiro Zolder en hopen we dat alle kinderen kunnen opstarten. Anderzijds rekenen we ook op jullie begrip voor onze keuze en deze ‘gang van zaken’.

 

Met vragen kan je terecht bij onze VB’s, Diesel en Elke (diesel.elke@skynet.be).