Praktische info mini-bivak

Het minibivak vindt plaats van zaterdagochtend (11/03) om 8.30 u tot zondagmiddag (12/03) om 13.00 u. De leden nemen hun slaapgerief en andere spullen mee, zoals staat aangegeven in de fuzzy. Snoep, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden en zullen door de leiding afgenomen worden. We hopen dat iedereen tijdig aanwezig zal zijn.