Start werkjaar 2019-2020

Zondag 15 september 2019 start het nieuwe werkjaar bij Chiro Zolder.

De oudste leden van iedere afdeling gaan naar een volgende, hogere afdeling.

Er komt een nieuwe leidingsploeg en die is dit jaar héél nieuw,

want er komen maar liefst 14 nieuwe leiders en leidsters bij!

En we verwelkomen meisjes en jongens van het eerste leerjaar.

Zij mogen nu ook naar de Chiro komen!

Toch even meegeven …

Chiro Zolder is de laatste jaren flink gegroeid.

Dit is uiteraard heel leuk

en is voor de leiding een bevestiging dat ze goed bezig zijn.

Maar … Chiro Zolder kan niet blijven groeien.

Op verschillende vlakken spelen de grote afdelingen ons parten.

Kwaliteit primeert nog steeds voor ons!

Daarom kunnen enkel meisjes en jongens van het eerste en tweede leerjaar opstarten!

Hoe verloopt de inschrijving?

STAP 1 – Inschrijven

  • Leden, die het afgelopen werkjaar (2018-2019) het gehele jaar naar de Chiro zijn gekomen (en ev. zijn mee geweest op bivak), blijven ingeschreven en blijven ook op de ledenlijst staan.
  • Nieuwe leden (meisjes en jongens van het eerste of tweede leerjaar) moeten zich inschrijven.
    • Broertjes en/of zusjes van bestaande leden krijgen voorrang. Zij kunnen vanaf nu al ingeschreven worden! Stuur een mailtje naar diesel.elke@skynet.be met de naam en geboortedatum en dan worden ze alvast toegevoegd op de ledenlijst.
    • Andere kinderen kunnen zich inschrijven op de Startdag, op zondag 15 september, van 13.30 tot 13.45 aan de Jogem.

STAP 2 – Regelmatige aanwezigheid

Bovenstaande inschrijving is nog niet bindend!!

Kinderen kunnen gedurende  6 opeenvolgende zondagen proberen of ze het leuk vinden en willen blijven (van 15 september tem 27 oktober). Tijdens deze periode vragen we aan ALLE leden (ook de bestaande leden) om minstens 3 zondagen aanwezig te zijn. Kinderen die minder aanwezig zijn tijdens deze periode worden van de ledenlijst verwijderd.

STAP 3 – Lidgeld betalen (= definitieve inschrijving)

De inschrijving van alle leden (dus zowel voor bestaande leden als voor nieuwe leden) is definitief wanneer het lidgeld is betaald. Dit kan tijdens het infomoment op zondag 20 oktober, na de Chiro. Het lidgeld voor dit werkjaar bedraagt € 20 en kan dan ter plaatse betaald worden. Nadien kan er enkel nog via overschrijving betaald worden. We vragen om de betaling van het lidgeld voor 30 november in orde te brengen. Omwille van (zeer) laattijdige betalingen de afgelopen jaren, zijn we genoodzaakt om er, vanaf 1 dec, € 10 bij te tellen.

Met vragen kan je terecht bij onze VB’s, Diesel en Elke (diesel.elke@skynet.be).